CO Spartak Hluk
Boršická 1313
Hluk 687 25
+420775599799
Kde nás najdete ...

Naše cíle

  • organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky
  • vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť a zařízení pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže
  • vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, mimo jiné vlastní podnikatelskou činností
  • budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá
  • vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TJ k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec
  • hájit zájmy členů TJ, za tím účelem spolupracovat s orgány města, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovní svazy apod.) i jednotlivci
  • dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. ve městě a regionu
  • zajišťovat a provádět vzdělávání, školení a výcvik svých členů v oblasti souvisejících s její činností