Hodnocení canyonů

Hodnocení kaňonu bylo převzato z normy Fracouzské canyonářské asociace. Nicméně, je nutné poznamenat, že použití tohoto hodnocení není nutné objektivním ukazatelem skutečné obtížnosti kaňonu. Náročnost kaňonů je subjektivním názorem každého jedince a u jednotlivých osob se může lišit. Také různé roční období a tudíž i odlišná hladina vody v kaňonu hraje velkou roli při hodnocení obtížnosti kaňonu. Berte tedy toto hodnocení pouze jako orientační.

Stupnice obtížnosti obsahuje:

 • Veké písmeno "V" (vertikální charakter) a následně arabská číslice 1 až 7.
 • Veké písmeno "A" (vodní charakter) a následně arabská číslice 1 až 7.
 • Následuje římská číslice I až VI (časový charakter).

Vertikální charakter (Velké písmeno "V"):

1. Velmi snadný:
 • Žádné slanění, kaňon lze absolvovat bez lana.
2. Snadný:
 • Jednoduché slanění do 10m.
3. Mírně obtížný:
 • Jednoduchá instalace kotviště.
 • Nízký průtok vody při slanění.
 • Jednoduché slanění do 30m.
4. Středně obtížný:
 • Vertikální proudění nízké nebo střední.
 • Těžké přístupné kotviště nebo jednoduché slanění nad 30m.
5. Obtížný:
 • Vertikální proudění střední nebo vysoké.
 • Slanění nad 30m v težším prostředí.
 • Obtížné odvázání lana (např. v hluboké vodě).
 • Slanění v obtížném prostředí s překážkou nebo na velmi kluzké stěně.
6. Velmi obtížný:
 • Vysoké vertikální proudění.
 • Obtížná instalace kotviště.
 • Velmi kluzká a nestabilní stěna.
7. Nesmírně obtížný:
 • Velmi vysoké vertikální proudění.
 • Omezená viditelnost a časté překážky.
 • Těžko přístupná, velmi náročná a dlouhá slanění.

Vodní charakter (Velké písmeno "A"):

Velmi snadný:
 • Bez tekoucí vody, dobrovolné plavání.
Snadný:
 • Skoky do 3m.
 • Plavání nepřesahujé délky 10m v klidné vodě.
 • Krátké tobogány s nízkým sklonem.
Mírně obtížný:
 • Nízký proud vody.
 • Plavání nepřesahujé délky 30m v klidné vodě.
 • Skoky 3 až 5 metrů.
 • Krátké nebo střední tobogány se středním sklonem.
Středně obtížný:
 • Průměrný proud vody.
 • Dlouhodobé ponoření ve vodě - tepelné ztráty.
 • Skoky 5 až 8 metrů.
 • Skoky do 5m s obtížným nástupem.
 • Velké strmé tobogány.
Obtížný:
 • Silný proud vody, narušuje trajektorii plavání, střídavé vodní proudy.
 • Dlouhodobé ponoření ve studené vodě - velké tepelné ztráty.
 • Skoky 8 až 10 metrů.
 • Skoky 5 až 8 metrů s obtížným nástupem.
 • Sifon o velikosti do 2 m na délku a/nebo do hloubky.
Velmi obtížný:
 • Velmi silný vodní proud.
 • Skoky 10 až 14 metrů.
 • Skoky 8 až 10 metrů s obtížným nástupem.
 • Sifon o velikosti 3 m na délku a/nebo do hloubky.
Nesmírně obtížný:
 • Velmí silný vodní proud s prudkými změnami proudění.
 • Skoky větší než 14 metrů.
 • Skoky 10 až 14 metrů s obtížným nástupem.
 • Sifon o velikosti větší než 3 m na délku a/nebo do hloubky.

Časový charakter:

Pozor, jedná se pouze o orientanční hodnocení, vždy záleží na schopnostech skupiny.
I:
 • Celková doba v kaňonu (příchod, sestup, návrat) do 2 hodin.
 • Snadný a okamžitý odchod z kaňonu.
II:
 • Celková doba v kaňonu (příchod, sestup, návrat) 2 až 4 hodiny.
 • Odchod z kaňonu do půl hodiny.
III:
 • Celková doba v kaňonu (příchod, sestup, návrat) 4 až 8 hodiny.
 • Odchod z kaňonu do 1 hodiny.
IV:
 • Celková doba v kaňonu (příchod, sestup, návrat) 8 hodin až 1 den.
 • Odchod z kaňonu do 2 hodin.
V:
 • Celková doba v kaňonu (příchod, sestup, návrat) 1 až 2 dny.
 • Odchod z kaňonu do 4 hodin.
VI:
 • Celková doba v kaňonu (příchod, sestup, návrat) více než 2 dny.
 • Odchod z kaňonu více jak čtyři hodiny.